"Đã có một sự phá vỡ hoàn toàn của pháp luật và trật tự." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đã có một sự phá vỡ hoàn toàn của pháp luật và trật tự." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã có một sự phá vỡ hoàn toàn của pháp luật và trật tự." tiếng anh dịch: There has been a complete breakdown of law and order.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login