"Jan có một ơn gọi cho việc giảng dạy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Jan có một ơn gọi cho việc giảng dạy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jan có một ơn gọi cho việc giảng dạy." dịch sang tiếng anh: Jan has a vocation for teaching.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login