"Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng." câu này tiếng anh dịch: She stressed the importance of a balanced diet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login