"Để xác nhận chẩn đoán của tôi, tôi cần làm một số xét nghiệm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Để xác nhận chẩn đoán của tôi, tôi cần làm một số xét nghiệm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để xác nhận chẩn đoán của tôi, tôi cần làm một số xét nghiệm." câu này dịch sang tiếng anh:To confirm my diagnosis I need to do some tests.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login