"Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nguồn cung cấp nước tinh khiết." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nguồn cung cấp nước tinh khiết." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nguồn cung cấp nước tinh khiết." dịch sang tiếng anh là: We had trouble finding a pure water supply.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login