"Đó là bốn mươi lăm phút trước khi cô trở lại." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đó là bốn mươi lăm phút trước khi cô trở lại." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là bốn mươi lăm phút trước khi cô trở lại." dịch câu này sang tiếng anh: It was forty five minutes before she returned.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login