"Chúng tôi cố gắng vào phòng mà không chú ý." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi cố gắng vào phòng mà không chú ý." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi cố gắng vào phòng mà không chú ý." tiếng anh dịch: We tried to get into the room unnoticed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login