"Cô ấy đã gửi cho chúng tôi đánh giá của cô ấy về nghiên cứu." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô ấy đã gửi cho chúng tôi đánh giá của cô ấy về nghiên cứu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã gửi cho chúng tôi đánh giá của cô ấy về nghiên cứu." dịch câu này sang tiếng anh: She sent us her review of the research.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login