"Hình ảnh của cô đã cố định trong tâm trí anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hình ảnh của cô đã cố định trong tâm trí anh." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hình ảnh của cô đã cố định trong tâm trí anh." câu này tiếng anh dịch: Her image was fixed in his mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login