"Mặc dù có một số trở ngại kỹ thuật, chương trình đầu tiên đã thành công." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Mặc dù có một số trở ngại kỹ thuật, chương trình đầu tiên đã thành công." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặc dù có một số trở ngại kỹ thuật, chương trình đầu tiên đã thành công." câu này tiếng anh dịch: In spite of some technical hitches, the first program was a success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login