"Lười biếng là tội lỗi bao vây của tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Lười biếng là tội lỗi bao vây của tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lười biếng là tội lỗi bao vây của tôi." tiếng anh dịch: Laziness is my besetting sin.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login