"Nước là một khu vực thiếu." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nước là một khu vực thiếu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước là một khu vực thiếu." dịch câu này sang tiếng anh: Water is a lack of this region.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login