"Thảm họa của một bi kịch thường mang đến cái chết hoặc hủy hoại cho nhân vật chính." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Thảm họa của một bi kịch thường mang đến cái chết hoặc hủy hoại cho nhân vật chính." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thảm họa của một bi kịch thường mang đến cái chết hoặc hủy hoại cho nhân vật chính." câu này tiếng anh dịch: The catastrophe of a tragedy usually brings death or ruin to the leading character.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login