"Các thành viên của Liên minh sẽ bỏ phiếu về việc có nên rút lao động của họ hay không." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các thành viên của Liên minh sẽ bỏ phiếu về việc có nên rút lao động của họ hay không." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thành viên của Liên minh sẽ bỏ phiếu về việc có nên rút lao động của họ hay không." dịch câu này sang tiếng anh là: Union members will vote on whether to withdraw their labour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login