"Đôi mắt anh ta có một cái nhìn xa xăm, giống như một thủy thủ nhìn ra biển." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đôi mắt anh ta có một cái nhìn xa xăm, giống như một thủy thủ nhìn ra biển." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi mắt anh ta có một cái nhìn xa xăm, giống như một thủy thủ nhìn ra biển." câu này tiếng anh dịch: His eyes had a distant faraway look, like a sailor staring out to sea.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login