"Các quan chức cứu hỏa cho biết các nhà phát triển đang cám dỗ số phận bằng cách xây dựng sâu vào các hẻm núi tuyệt đẹp." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các quan chức cứu hỏa cho biết các nhà phát triển đang cám dỗ số phận bằng cách xây dựng sâu vào các hẻm núi tuyệt đẹp." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quan chức cứu hỏa cho biết các nhà phát triển đang cám dỗ số phận bằng cách xây dựng sâu vào các hẻm núi tuyệt đẹp." câu này dịch sang tiếng anh là: Fire officials said developers are tempting fate by building deep into the scenic canyons.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login