"Bạn có thể nói lúa mạch từ lúa mì?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn có thể nói lúa mạch từ lúa mì?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể nói lúa mạch từ lúa mì?" dịch sang tiếng anh là: Can you tell barley from wheat?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login