"Bill đã hóa giải những con ngựa bằng một loại thuốc mỡ có mùi mạnh." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bill đã hóa giải những con ngựa bằng một loại thuốc mỡ có mùi mạnh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bill đã hóa giải những con ngựa bằng một loại thuốc mỡ có mùi mạnh." tiếng anh câu này dịch: Bill doctored the horses with a strong-smelling ointment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login