"Là con trai của một phi công không quân, anh có một tuổi thơ du mục." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Là con trai của một phi công không quân, anh có một tuổi thơ du mục." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là con trai của một phi công không quân, anh có một tuổi thơ du mục." câu này tiếng anh là: The son of an airforce pilot, he had a somewhat nomadic childhood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login