"Điều cấp bách là vấn đề cấp bách về ô nhiễm không khí trong thành phố phải được giải quyết." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Điều cấp bách là vấn đề cấp bách về ô nhiễm không khí trong thành phố phải được giải quyết." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều cấp bách là vấn đề cấp bách về ô nhiễm không khí trong thành phố phải được giải quyết." câu này tiếng anh dịch: It is urgent that the acute problem of air pollution in the city be solved.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.