"Tôi vặn chiếc khăn ướt của mình thành một quả bóng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi vặn chiếc khăn ướt của mình thành một quả bóng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi vặn chiếc khăn ướt của mình thành một quả bóng." tiếng anh là: I screwed my wet handkerchief into a ball.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login