"Sau đó, bạn nhân số đó bằng 1000." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Sau đó, bạn nhân số đó bằng 1000." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau đó, bạn nhân số đó bằng 1000." dịch câu này sang tiếng anh: Then you times that by 1000.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login