"Một số bộ lạc sử dụng các dấu hiệu đặc biệt trên khuôn mặt để biểu thị trạng thái." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Một số bộ lạc sử dụng các dấu hiệu đặc biệt trên khuôn mặt để biểu thị trạng thái." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số bộ lạc sử dụng các dấu hiệu đặc biệt trên khuôn mặt để biểu thị trạng thái." dịch câu này sang tiếng anh là: Some tribes use special facial markings to signify status.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login