"Cô chộp lấy mọi cơ hội để thực hành tiếng Anh nói của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô chộp lấy mọi cơ hội để thực hành tiếng Anh nói của mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chộp lấy mọi cơ hội để thực hành tiếng Anh nói của mình." tiếng anh là: She snatched at every chance to practice her oral English.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login