"Đó là một vấn đề không có hậu quả." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đó là một vấn đề không có hậu quả." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một vấn đề không có hậu quả." dịch sang tiếng anh là: It's a matter of no consequence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login