"Cô nói rõ rằng cuộc sống riêng tư của cô là một khu vực cấm đi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô nói rõ rằng cuộc sống riêng tư của cô là một khu vực cấm đi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nói rõ rằng cuộc sống riêng tư của cô là một khu vực cấm đi." câu này tiếng anh là: She made it clear that her private life was a no-go area.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.