"Bộ trưởng rơi xuống từ ân sủng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Bộ trưởng rơi xuống từ ân sủng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ trưởng rơi xuống từ ân sủng." câu này tiếng anh dịch: The minister fell from grace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login