"Những gì bạn làm trong cuộc sống riêng tư của tôi là không quan tâm đến tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Những gì bạn làm trong cuộc sống riêng tư của tôi là không quan tâm đến tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những gì bạn làm trong cuộc sống riêng tư của tôi là không quan tâm đến tôi." câu này dịch sang tiếng anh:What you do in your private life is of no interest to me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login