"Tôi không nghĩ rằng việc bạn chấp nhận một công việc mà bạn biết bạn không thể làm là đạo đức." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi không nghĩ rằng việc bạn chấp nhận một công việc mà bạn biết bạn không thể làm là đạo đức." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nghĩ rằng việc bạn chấp nhận một công việc mà bạn biết bạn không thể làm là đạo đức." tiếng anh là: I don't think it's ethical for you to accept a job you know you can't do.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login