"Các lĩnh vực khô và đường may trong nhiệt." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các lĩnh vực khô và đường may trong nhiệt." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các lĩnh vực khô và đường may trong nhiệt." dịch sang tiếng anh là: The fields dried and seamed in the heat.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login