"Tôi đánh lừa kính của tôi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi đánh lừa kính của tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đánh lừa kính của tôi." tiếng anh câu này dịch: I mislaid my glasses.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login