"Đây là những lý do tại sao chúng tôi làm điều đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đây là những lý do tại sao chúng tôi làm điều đó." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là những lý do tại sao chúng tôi làm điều đó." câu này tiếng anh dịch: These are the reasons why we do it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login