"Lời nói của bà để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tôi trong nhiều năm tới." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Lời nói của bà để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tôi trong nhiều năm tới." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lời nói của bà để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tôi trong nhiều năm tới." câu này dịch sang tiếng anh:Her words left an indelible impression on me for years to come.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login