"Họ đã được giao một ngôi nhà để sống." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Họ đã được giao một ngôi nhà để sống." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã được giao một ngôi nhà để sống." tiếng anh dịch: They were allotted a house to live in.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login