"Các cưa điện rên rỉ vì nó cắt gỗ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Các cưa điện rên rỉ vì nó cắt gỗ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cưa điện rên rỉ vì nó cắt gỗ." dịch sang tiếng anh là: The electric saw whined as it cut the wood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login