"kế hoạch xây dựng điều này làm cho một sự nhạo báng chính sách môi trường của chính phủ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "kế hoạch xây dựng điều này làm cho một sự nhạo báng chính sách môi trường của chính phủ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"kế hoạch xây dựng điều này làm cho một sự nhạo báng chính sách môi trường của chính phủ." tiếng anh câu này dịch: This building plan makes a mockery of the government's environmental policy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login