"Tôi mệt mỏi đối phó với tất cả các chính trị văn phòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi mệt mỏi đối phó với tất cả các chính trị văn phòng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi mệt mỏi đối phó với tất cả các chính trị văn phòng." câu này tiếng anh dịch: I'm tired of dealing with all of the office politics .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login