"Ý có một mối quan hệ gần gũi với Pháp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ý có một mối quan hệ gần gũi với Pháp." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ý có một mối quan hệ gần gũi với Pháp." dịch sang tiếng anh: Italian has a close affinity to French.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login