"Nói với anh ấy không đến vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nói với anh ấy không đến vào ngày mai." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nói với anh ấy không đến vào ngày mai." câu này tiếng anh là: Tell him not to come tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login