"Helen khiến cô ra mắt tại một bữa tiệc khi cô mới mười tám." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Helen khiến cô ra mắt tại một bữa tiệc khi cô mới mười tám." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Helen khiến cô ra mắt tại một bữa tiệc khi cô mới mười tám." dịch sang tiếng anh: Helen made her debut at a party when she was eighteen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login