"Cô ấy chỉ có một mình trên thế giới." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cô ấy chỉ có một mình trên thế giới." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy chỉ có một mình trên thế giới." tiếng anh câu này là:She was all alone in the world.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login