"cuộc hành trình của họ đã đưa họ đến nhiều vùng đất nước ngoài." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "cuộc hành trình của họ đã đưa họ đến nhiều vùng đất nước ngoài." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"cuộc hành trình của họ đã đưa họ đến nhiều vùng đất nước ngoài." tiếng anh câu này dịch: Their journey took them to many foreign lands .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.