"Ông đang đi bộ bằng chứng rằng mọi người có thể giảm cân nhanh chóng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ông đang đi bộ bằng chứng rằng mọi người có thể giảm cân nhanh chóng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đang đi bộ bằng chứng rằng mọi người có thể giảm cân nhanh chóng." dịch câu này sang tiếng anh: He is walking proof that people can lose weight quickly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login