"Người nói dò dẫm tìm từ đúng để trả lời câu hỏi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Người nói dò dẫm tìm từ đúng để trả lời câu hỏi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người nói dò dẫm tìm từ đúng để trả lời câu hỏi." câu này tiếng anh là: The speaker fumbled for the right word to answer the question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login