"Chính phủ đồng ý trả tiền bồi thường cho nạn nhân." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chính phủ đồng ý trả tiền bồi thường cho nạn nhân." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đồng ý trả tiền bồi thường cho nạn nhân." câu này tiếng anh dịch: The government agreed to pay reparations to victims.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login