"Thỉnh thoảng cô ngồi một mình trong bóng tối." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Thỉnh thoảng cô ngồi một mình trong bóng tối." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thỉnh thoảng cô ngồi một mình trong bóng tối." tiếng anh câu này dịch: Sometimes she sits alone in the shadow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login