"Ba phần năm học sinh là phụ nữ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ba phần năm học sinh là phụ nữ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ba phần năm học sinh là phụ nữ." tiếng anh là: Three fifths of the students are women.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login