"Tôi đang đem lại cho bạn một cảnh báo cuối cùng - không bị trễ một lần nữa." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi đang đem lại cho bạn một cảnh báo cuối cùng - không bị trễ một lần nữa." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang đem lại cho bạn một cảnh báo cuối cùng - không bị trễ một lần nữa." tiếng anh dịch: I'm giving you a final warning - don't be late again.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login