"Ông đối xử với cô như bụi bẩn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ông đối xử với cô như bụi bẩn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đối xử với cô như bụi bẩn." dịch sang tiếng anh: He treats her like dirt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login