"Lời đề nghị này đã được chào đón bằng những tiếng cười hú." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Lời đề nghị này đã được chào đón bằng những tiếng cười hú." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lời đề nghị này đã được chào đón bằng những tiếng cười hú." câu này dịch sang tiếng anh là: This suggestion was greeted with howls of laughter .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login